ติดต่อเรา
 

 
ที่อยู่ :      99 ชั้น 9 ศูนย์การค้าเอสพละนาด ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  โทร. 02-669-8288
แผนที่ :   ดาวโหลดแผนที่
ติดต่อ :    -  ฝ่ายขายบัตรละครเวทีและเช่าพื้นที่   โทร. 02-642-2400-5   email  sales@scenario.co.th
                -  ฝ่ายการตลาด   โทร. 02-642-2400-5   email  sales@scenario.co.th