เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์ โรงละครมาตรฐานบรอดเวย์แห่งแรกของประเทศไทย เกิดขึ้นเพื่อเปิดโลกทัศน์ใหม่ในการชมละครแนวบรอดเวย์ของคนไทย และเป็นเวทีสากลเสมือนเป็นศูนย์วัฒนธรรมนานาชาติเพื่อรองรับการแสดงจากทั่วโลก


 
โรงละคร บริการเช่า ผลงานที่ผ่านมา